Vanaja VTT7-3600+1290 (6x4-vetoinen) eli nk. Möhkö-Vanaja. Kyseinen auto luovutettiin Pellonraivaus Oy:lle 28.4.1961.
Lähde Patria Vehicles.

tvh_vanaja_1956.jpg TVH_Vanaja_pollyttelemassa_tienpenkkaa.jpg vanaja1.jpg vanajahinuri.jpg vanaja_4_4_1962.jpg