Kräsh! ...ja turvallisesti eteenpäin

A-vakuutuksen seitsemän vuosikymmentä

Tapani Mauranen 2003

240 s.

ISBN 952-91-6439-4