si_va_merkki

Wanhat Sisut ja Vanajat

Suomalaisen tavara-autoperinteen ja –historian tallentajat ensi kertaa koolle Kuopioon. Kotimaisen kuorma-auton historia osa kansallista identiteettiämme. Veteraanikuorma-autojen seura ry:n alajaoston, "Wanhat Sisut ja Vanajat" –merkkikerhon, ensimmäinen valtakunnallinen kokoontuminen toteutuu Kuopiossa perjantaina 20.5.2005.

Tapahtumaan on ilmoittautunut eri puolilta maatamme n. 25 suomalaisvalmisteista museokuorma-autoa sekä lisäksi lukuisa joukko mainittujen merkkien historiantallennuksen harrastajia.

Autot osallistuvat omana osastonaan Suomen Kiitoautot Oy:n terminaalilla 21.5.2005 klo 9.00 avautuvaan näyttelyyn, jossa on esillä yhteensä lähes 70 museokuorma-autoa. Näyttelyn järjestää Kuopion kuorma-autoilijat ry. Näyttelyyn on yleisöllä vapaa pääsy.

Kerhon jäsenet pohtivat perinnetallennuksen tulevaisuutta ja kehittämistä kokouksessaan ja yhteisessä illanvietossaan Hotelli Rauhalahdessa. Paikalla on myös runsas joukko suomalaisen kuorma-autotehtaan suunnittelu- ja tuotanto- ja myyntihenkilöstön veteraaneja.

VeteraaniKuorma-autojen Seura ry. on valtakunnallinen, vanhojen tavara-autojen ja muiden hyötyajoneuvojen entistämistä, sekä näihin liittyvän perinteen tallentamista edistävä harrastajajärjestö.

Seuran lähes 470:een jäseneen kohoava joukko on järjestäytyneessä muodossa harrastanut suomalaisen liikennekulttuurin perinnetallennusta jo vuodesta 1987 lähtien.Tavoitteidensa toteuttamiseksi Veteraanikuorma-autojen Seura ry järjestää jäsenistölleen vuosittain kokoontumisia ja matka-ajoja eri puolille Suomea, sekä ajoneuvojen entisöintiä käsitteleviä neuvontatilaisuuksia.

Seura tuottaa kuorma-autoperinnettä, ajoneuvojen entistämistä ja kuljetuskulttuuria käsitteleviä kirjallisia julkaisuja ja videotallenteita, sekä kerää ja taltioi alaan liittyvää materiaalia.
Seura on taltioinut Suomen vanhimpiin lukeutuvan ajokuntoisen kuorma-auton, Republic 20.
Auto on koottu osista Helsingissä SOK:n toimesta vuonna 1920 ja on nyt täydellisesti alkuperäisasuunsa entisöitynä.

Kokouksen koollekutsuja on itsekin mittavan määrän sekä Sisu- että Vanaja kuorma- ja linja-autoja taltioinut ja entistänyt harrastaja, Hannu Kettunen Juankoskelta. Kettunen toimii Wanhat Sisut ja Vanajat -kerhon yhdysmiehenä ja antaa mielellään lisätietoja puh. (017) 622 101 tai 0400 278 963.

Perinnetallennus terveisin
Puheenjohtaja Veikko Hoppula
VeteraaniKuorma-autojen seura ry.